IMS Granvia Operation a.s. | Aktuality

Posledné aktuality

Archiv aktualit

IMS Granvia Operation a.s.

Granvia Operation a.s úspešne absolvovala kontrolný audit SGS a s mojou pokračujúcou konzultačnou podporou začala prípravu na recertifikáciu svojho IMS. Recertifikácia IMS zahŕňajúceho subsystémy kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia, environmentu a sociálnej zodpovednosti podľa už novelizovaných štandardov EN 9001:2015 a ISO EN 14001:2015 je plánovaná na január 2017.

Spoločnosť Granvia Operation, a.s. je poverená koncesionárom (Granvia, a.s.) prevádzkou a údržbou rýchlostnej cesty R1 PR1BINA po dobu trvania projektu, teda od odovzdania úsekov na obdobie 30 rokov. Projekt je realizovaný formou verejno-súkromného partnerstva alebo tzv. PPP (Public Private Partnership)  - platforma dlhodobej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy a podnikateľským sektorom. Implementácia IMS začala v apríli 2011 a spoločnosť bola certifikovaná podľa EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001 v decembri 2013. Špecifikom implemetácie IMS v Granvia Operation a.s bol enormný počet požiadaviek sumarizovaných od Verejného obstarávateľa z koncesnej zmluvy, akcionárov Vinci Concession a Meridiam Infrastructure, legislatívnych požiadaviek a požiadaviek štandardov.

www.pr1bina.sk   a  www.granvia.sk

Publikováno: 14.7.2016 21:30:23
© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data