Konzultácie

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Konzultácie

Latinské „consultor, consulte“ znamená „radca, uvážlivo“. Konzultácie sú súhrnným pojmom pre širokospektrálnu techniku, ktorá využíva množstvo individuálnych nástrojov, metód a ich kombinácií. Jedná sa o jedno alebo sled plánovaných stretnutí s klientom. Účelom je riešenie dohodnutej problematiky s jasne stanoveným cieľom na základe vzájomnej participácie a rozdelenia zodpovednosti medzi konzultantom a klientom. Konzultácie často nasledujú po analýze a rozhodnutí o implementácii zmeny v systéme manažérstva.

Osobné konzultácie ako súčasť projektu.
Osobné konzultácie ad hoc.

© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data