Kto bude strážiť strážcov? | Aktuality

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Kto bude strážiť strážcov?

Quis custodiet ipsos custodes?

Večná to otázka.

Bez kontroly to nepôjde. Ale koľko kontrol(y) je optimum?

  

Publikováno: 7.1.2010 5:57:14
© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data