Referencie

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Referencie

Trénerské, lektorské,  posudzovateľské, audítorské a poradenské činnosti v systémoch manažmentu kvality, environmentu a bezpečnosti podľa STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, STN OHSAS 18001, STN ISO/IEC 17025 a STN ISO/TS 16949 (od roku 1994) a podľa modelu výnimočnosti EFQM (od roku 1996) a modelu CAF (od roku 2003) v odvetviach:

Priemysel (automotive, telekomunikácie, produkcia SW, strojárenstvo, stavebníctvo, elektronika a elektrotechnika, spracovanie surovín).

Služby (vzdelávacie, poradenské firmy, kultúrne inštitúcie, zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb).

Verejná správa (inštitúcie štátnej správy a samosprávy a organizácie v ich zriaďovateľskej právomoci).
 
Priemerný počet celodenných aktivít je cca 140 ročne.

Aktivity v národných a európskych projektoch
Klienti - zakázky realizované
Klienti - priamo realizované zakázky

Aktivity v národných a európskych projektoch:

[34] Projekt „Komplexné zaistenie vytvorenia systému riadenia kvality v sociálnych službách a jeho overenie vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb v Královohradeckom kraji“, expert, EuroProfis s.r.o. Praha, 2009 - 2010
[33] Projekt zaistenia individualizovanej podpory rozvoja sociálnych služieb poskytovateľom sociálnych služieb v Královohradeckom kraji, č. VZ 18/1, konzultant JOB, o.s., 2009 - 2010
[32] Projekt cyklu Akreditovaného Vzdelávania „Úvod do QMSS, Zaostrené na procesy“  a „Dokumentácia v kocke“, lektor a tréner, JOB, o.s., 2009 - 2010
[31]

NCSRK - Model výnimočnosti EFQM vedúci posudzovateľ (2 organizácie) a posudzovateľ (2  organizácie) Model CAF vedúci posudzovateľ (2 organizácie), ÚNMS SR, 2009

[30] Projekt vzdelávania inštitúcií štátnej správy k modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF, školiteľ a vedúci posudzovateľ ÚNMS SR,2009        
[29] Projekt „Implementácia intranetu v NDM Ostrava“, analytik a konzultant SE-MO Data Ostrava, 2008-2009       
[28] Projekt implementácie modelu výnimočnosti EFQM poradca a školiteľ ÚOŠKŠOK Trenčín, 2008-2009        
[27] Projekt “LA7271 - HCTA - C.1.3.1 „Metodológia CAF a samohodnotenie tréning pre MŠ SR a univerzity” školiteľ SSK Žilina, 2008-2009       
[26] NCSRK - Model CAF vedúci posudzovateľ (1 organizácia) a posudzovateľ (1 organizácia), ÚNMS SR, 2008       
[25]  Projekt „Implementácia modelu CAF v inštitúciách verejnej správy a samosprávy“, školiteľ, poradca, posudzovateľ ÚNMS SR, 2008        
[24] Projekt „LA 7271 - HCTA A.1.1. - Mapa procesov MŠ SR“, expert a konzultant  SSK 2008      
[23] Chairman Excellence Award Group MOL vedúci hodnotiteľ, Bratislava, Budapešť, 2008        
[22] Projekt „Implementácie modelu výnimočnosti EFQM v rámci projektu TREFA, vedúci školiteľ MZV SR, SSK 2007-2008,        
[21]  EQVALL - Hodnotenie kvality vzdelávania, technický expert, Ekonomická univerzita Bratislava, 2007-2008        
[20] NCSRK - Model CAF vedúci posudzovateľ (1 organizácia), ÚNMS SR, 2007
[19]  Projekt implementácie modelu CAF v inštitúciách verejnej správy a samosprávy školiteľ, poradca, posudzovateľ ÚNMS SR, 2007        
[18]  Projekt implementácie modelu CAF v organizáciách verejnej správy SR na základe uznesenia vlády SR č. 900/2003 vedúci posudzovateľ, školiteľ. poradca ÚŠS 2006        
[17] Projekt OP RLZ 2.1 „Vzdelávanie poskytovateľov sociálnych služieb v zavádzaní štandardov kvality sociálnych služieb k funkčnej a efektívnej sieti sociálnych služieb Královohradeckého kraja“, tréner a poradca, Laxus o.s. 2006        
[16] Projekt 1-06-03 „Vzdelávanie inšpektorov kvality sociálnych služieb“, poradca EuroProfis s.r.o. Praha, 2006,
[15] Europeaid/118961/D/SV/SK „Technické pomoc pri modernizácii verejnej správy SR, technický expert, VVMZ east european investment service B.V.,2006
[14] Projekt rozvoja českých dodávateľov, hodnotiteľ a poradca, CzechInvest, 2005 -2006,
[13]  Projekt implementácie modelu CAF na Fakulte elektrotechniky a informatiky STÚ školiteľ a poradca 2006
[12]  Projekt implementácie modelu CAF v organizáciách verejnej správy SR na základe uznesenia vlády SR č. 900/2003 vedúci posudzovateľ, školiteľ. poradca ÚŠS 2005
[11] Projekt „Hodnotenie organizácií podľa modelu výnimočnosti EFQM“ vedúci posudzovateľ, 2 organizácie SSK 2005
[10] NCSRK - Model výnimočnosti EFQM, vedúci posudzovateľ (1 organizácia), SSK 2004
[09] Projekt implementácie modelu CAF v organizáciách verejnej správy SR na základe uznesenia vlády SR č. 900/2003 vedúci posudzovateľ, školiteľ. poradca ÚŠS 2004       
[08]  Projekt Business review dvoch spoločností pred fúziou (metodika modelu výnimočnosti EFQM) HTC Computers a ELAS s.r.o. Prievidza, školiteľ, expert, konzultant a hodnotiteľ, PMG Přerov a MASM Žilina, 2004       
[07] Aktivity v oblasti posudzovania vzdelávacích inštitúcií podľa metodiky QFOR (sledovanie spokojnosti zákazníkov) posudzovateľ, 2003 - 2004       
[06] Projekt implementácie modelu CAF v organizáciách verejnej správy SR na základe uznesenia vlády SR č. 900/2003 vedúci posudzovateľ,školiteľ. poradca ÚŠS 2003        
[05] NCSRK - Model výnimočnosti EFQM, vedúci posudzovateľ (1 organizácia) a posudzovateľ (1 organizácia), SSK 2002        
[04] NCSRK - Model výnimočnosti EFQM, vedúci posudzovateľ (1 organizácia) a posudzovateľ (1 organizácia), SSK 2001      
[03]  NCSRK - Model výnimočnosti EFQM, posudzovateľ(2 organizácie), SSK 2000
[02] CSRK - Model výnimočnosti EFQM, posudzovateľ(1 organizácia), SSK 1997
[01] Aktivity v projekte Učiaca sa organizácia FIT: Facilitation ISO Training. Project PHARE/ACE No. 92-0220-R Rotterdam, expert 1995-1997        

Klienti - zakázky realizované sprostredkovane:

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

AM Consulting, Bratislava
Slovenská správa ciest

APROXY s.r.o. Zlín
AGRO Brno-Tuřany, a.s.
MěÚ Prostějov
Zlínský kraj

CEP - Centrum evropského projektování Hradec Králové
Barevné domky Hajnice
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice
Domov pro seniory Trutnov
Domov sociálních služeb Skřivany
Domově pokojného stáří Libošovice, oblastní charita Sobotka
Farní charita Dvůr Králové nad Labem Most k životu o.p.s.
Klub Mandl Nové Město nad Metují
Moravskoslezský kraj
Most k životu o.p.s. Trutnov
Občanské sdružení dětí a mládeže Začít spolu, NZDM Broumov
Osobní asistenci a Denní stacionář APROPO, Jičín
Skok do života, o.p.s. Hradec Králové
Tyfloservis, o.p.s., Hradec Králové
Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší

CzechInvest Praha
Audacio, s.r.o. Brno
Grios,a.s. Olomouc
Komas, s.r.o. Opava
Pilana Tools, a.s. Hulín
RayService s.r.o. Staré Město
United Polymers Česká Třebová

DAHA Praha
Agentúra J&T Manažment s.r.o., Bratislava

EuroProfis, s.r.o. Praha
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Domov Dědina Opočno
Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
Denní centrum Berenika, Vysoké Mýto.
Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice
FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod
Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
LAXUS, o.s. Hradec Králové
MIREA denní stacionář, Pardubice
MPSV ČR
Občanské sdružení Salinger Hradec Králové
Skok do života o.p.s. Hradec Králové
Sociální služby Lanškroun - Domov pro seniory
Šance pro Tebe, Chrudim
Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

HM Partners s.r.o. Ostrava
Barum Continental spol. s r. o. Otrokovice
Belis EÚ , s.r.o České Budějovice
C.I.E.B. z Ústí nad Orlicí
Federal-Mogul Corporation Kostelec nad Orlici
Hanwha L&C Czech, s.r.o. Frýdek Místek-Chlebovice
IMI International s.r.o. Norgren Brno - Modřice
Irisbus Iveco Vysoké Mýto
MYONIC, s.r.o. Rožnov pod Radhoštem
Moravskoslezský automobilový klastr o.s.
PRIMUS CE s.r.o. Příbor
SCHENKER spol. s r. o., Rudná u Prahy
Solea CZ výrobní družstvo Česká Třebová
United Polymers s.r.o. Česká Třebová
Tatra Kopřivnice a.s.
Třinecké železárny a.s.

JOB, o.s. sekce sociálních služeb, Týniště nad Orlicí
Barevné domky Hajnice
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Denní stacionář Apropo Jičín
Domov se zvláštním režimem Albrechtice
Denní stacionář CSPS HK, Hradec Králové
Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Oblastní charita Sobotka
Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem
Pečovatelská služba Opočno
Pferda - sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením Rychnov nad Kněžnou
Skok do života o.p.s. Hradec Králové

MASM s.r.o. Žilina,  Ing. Jozef Grauzeľ- MASM Systémy kvality Martin
AIVD SR a ČR
AVC Čadca, a.s.
Askoll Slovakia, spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
Bora sort s.r.o Bratislava
ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.. Dolné Vestenice
Cora LTJ s.r.o. Kežmarok
Danfoss spol s.r.o., Zlaté Moravce
DONGHEE Slovakia, s.r.o. Strečno
DOR s.r.o.,Považská Bystrica
Dell s.r.o. Bratislava
Doprastav a.s. Bratislava
Drôtovňa Hlohovec
Ean Sllovakia Žilina
Ekotherma Trnava
Elas s.r.o. Prievidza
Elektrokarbon a.s., Topoľčany
Elektrovod Žilina
EMARK s.r.o., Bratislava
Enco s.r.o. Bratislava
Energoteam, s.r.o. ,Žilina
Euroštart s.r.o. Pezinok
Eybl Slovakia s.r.o Púchov
Gumon Slovakia, a.s.
HTC Computers a.s. Bratislava
Hanil E-Hwa Slovakia
HOUR, spol. s r. o. Košice
Holcim a.s. Rohožník
Hornex, a.s. Bratislava
Ina Kysucké Nové Mesto
Intenzíva s.r.o. Bratislava
Intermed PG, s.r.o.Prešov
Kia Motors Slovakia
Kinex Bytča, a.s.
KLF Kysucké Nové Mesto
Kovo - Team s.r.o. Handlová
Kožená galantéria v.d Komárno
Leoni Slowakia, s.r.o. Nová Dubnica
Leoni Autokabel Slowakia spol. s r.o.Trenčín
Letecký úrad SR
Letové prevádzkové sluby
MAGNA Mirrors Nové Mesto nad Váhom
M.Č.B. - Projekty s.r.o. Bratislava
Národné osvetové centrum Bratislava
Omnia Žilina
PANASONIC AVC NETWORKS SLOVAKIA s.r.o. Krompachy
Pneu Comp s. r.o., Nové Zámky
Preglejka, a.s. Žarnovica
Prokion s.r.o.Žilina
Real Bau Group, s.r.o Bratislava
RMTeam, Pezinok
Sadtel Slovakia a.s. Bratislava
Sandrik Dolné Hámre, a.s.
Semecs s.r.o. Vráble
Siemens s.r.o. Bratislava
S&H WARE s.r.o. Trenčín
Smoker Trenčín
SPP a.s. Bratislava
St. Nicolaus a.s. Liptovský Mikuláš
Strojsmalt, a.s. Pohorelá
Skloplast, a.s. Trnava
Škoda Slovakia s.r.o. Trnava
Štatistický úrad SR
SUTN Bratislava
Technometal s.r.o. Bytča
Tesla a.s. Liptovský Hrádok
Tesla Orava Nižná
Telemont a.s. Bratislava
Todenco s.r.o. Púchov
Tlakon s.r.o. Žilina
Trim Leader, a.s. Košťany nad Turcom
Timan, s.r.o. Bratislava
ÚOŠKŠOK Trenčín
VAP Prešov s.r.o.
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Vegum a.s. Dolné Vestenice
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava
Vunar a.s. Nové Zámky
Volkswagen Slovakia, a.s
ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom
ZVS - ENCO a.s. Dubnica n/Váhom
ZŤS Detva, a.s.
Železiarne Podbrezová, a.s.
ŽOS a.s. Trnava

PQM, s.r.o. Ostrava
Ekofas, s.r.o. Ostrava
Silnice CZ Krnov
Siposan s.r.o. Ostrava

ProMG Olomouc
MěÚ Litovel

SE-MO Data s.r.o Ostrava
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ
Duslo Šaľa, a.s.
Ekonomická univerzita Bratislava
Gity - Slovensko, a.s.
Mestský úrad Martin
Mestský úrad Žiar nad Hronom
Miestny úrad mestkej časti Bratislava – Petržalka
Ministerstvo školství SR
MÚ Martin
MÚ Žarnovica
MÚ Žiar nad Hronom
Mliekospol Nové Zámky
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo práce a sociálních věcí CŘ
Poštový úrad SR
RÚVZ Trnava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
Slovnaft a.s., MOL Group
SEZ Krompachy a.s.
SMÚ Bratislava
Správa štátnych hmotných rezerv SR
STÚ MTF Trnava
Tauris, a.s. Rimavská Sobota
Topvar,a.s. Topoľčany
Tvrdošínska mliekáreň, a.s Úrad pre verejné obstarávanie SR
TSÚ Piešťany
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre štátnu službu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad verejného obstarávania
Úrad vlády SR
VÚD, a.s. Žilina
VSŽ Kovostroj spol. s r.o. Dobšiná
Žilinská univerzita Fakulta prírodných vied
Žilinská univerzita Stavebná fakulta
Zlínsky kraj
Žilinská samosprávny kraj

Slovenské centrum produktivity, Žilina
Hella Slovakia Signal - Lighting s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
ČASS spol. s r.o.
DSS Rozsutec Bratislava
Ekonomická univerzita Bratislava
Prešovská univerzita Podnikovohospodárska fakulta
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
Kovohuty a.s.
Mestský úrad Brezová pod Bradlom
Mestský úrad Žarnovica
Mestský úrad Trenčín
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
STÚ FEI Bratislava
SIBAMAC, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa
Trnavský samosprávny kraj
Technická univerzita Košice
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o. Trenčianske
Whirlpool Slovakia, Poprad

TQM, s.r.o Banská Bystrica
Emerson Network Power, Nové Mesto nad Váhom
Küster - automobilová technika spol. s r. o. Vlkanová
Miba s.r.o. Vráble
MAR SK, s.r.o. Sučany
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., Lozorno

VVMZ spol. s r.o. Bratislava
Úrad pre štátnu službu SR

JKC - priamo realizované zákazky
Aquastyl Slovakia s.r.o. Považská Bystrica
Calibrium spol. s r.o, Žilina
Centrum andragogiky Hradec Králové
Česká společnost pro jakost
Elbacert, a.s. Kremnica
Fond sociálneho rozvoja
Granvia Operation, a.s. Bratislava
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
JOB, o.s. sekcia vzdelávania, Týniště nad Orlicí
Katolícka univerzita Ružomberok
LAXUS, o.s. Hradec Králové
Letecký úrad Slovenskej republiky
MěÚ Valaské Klobouky
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Národné osvetové centrum Bratislava
Občanské sdružení Salinger Hradec Králové
OMS spol.s r.o. Dojč
PMB Púchov
PQL Ostrava
Považská cementáreň Ladce, a.s.
RayService s.r.o.Staré Město
Sadtel Slovakia a.s. Bratislava
Správcovské bratislavské družstvo, Bratislava
STÚ FEI Bratislava
STÚ MTF Bratislava
Slovenská národná galéria Bratislava
Státní úřad inspekce práce, Opava
Sociálna implementačná agrntúra
Správcovské bratislavské družstvo
Telemont a.s. Bratislava
UNIMPEX Bratislava s.r.o. Svätý Jur
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
UTX Assemblies, s.r.o. Púchov
Univerzita Komenského v Bratislave
VALERON Consulting s.r.o. Bratislava
Zlínský kraj
 

 

© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data