Posudzovanie

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Posudzovanie

Latinské „assesor“ znamená „pomoc, asistencia alebo spolupracovník“. Posudzovanie patrí do skupiny hodnotiacich techník. Jedná sa o systematický,nezávislý proces posúdenia systému manažérstva organizácie vo vzťahu ku kritériám konkrétneho modelu. Výstupom posúdenia je spätná správa s formulovanými silnými stránkami, oblasťami pre zlepšenie a adekvátnym bodovým hodnotením. Posudzovaniu predchádza spracovanie samohodnotiacej správy. Vlastné posudzovanie je členené na posúdenie správy, návštevu na mieste a spracovanie spätnej správy. Následný akčný plán zahrňuje projekty a úlohy, ktoré vychádzajú z oblastí pre zlepšenie.

Model výnimočnosti EFQM
Model CAF
Model Q-FOR
Model spoločenská zodpovednosť organizácií

Posudzovanie je technika využívaná pri regionálnych, národných a korporátnych cenách za kvalitu.

Európska cena za kvalitu využíva model výnimočnosti EFQM.
Národná cena SR za kvalitu využíva model výnimočnosti EFQM a model CAF.
Národná cena kvality ČR využíva model výnimočnosti EFQM, model CAF a model Spoločenská zodpovednosť organizácií.
Cena Malcolm Baldrige za kvalitu (USA) má vlastný model.
Demingova cena (Japonsko) má vlastný model.


 

© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data