Facilitácia

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Facilitácia

Latinské „facilitare“ znamená "uľahčovať, učiniť to ľahkým". Jedná sa o štruktúrovaný
a prevažne nedirektívny štýl vedenia komunikácie v skupine. Plánovanie, príprava, vedenie
a usmerňovanie komunikácie je zamerané na maximálnu participáciu účastníkov stretnutia.

Stretnutie vedie facilitátor znalý problematiky, čo však nemusí byť podmienkou. Do priebehu
komunikácie zasahuje vecne len minimálne, skôr vytvára priestor pre široké zapojenie účastníkov.

Pri praktickej príprave stretnutia je vhodné počítať s oboma štýlmi a voliť vzhľadom na typ stretnutia primeraný pomer facilitácie a moderovania. Vhodné striedanie štýlov udržuje dynamiku komunikácie v skupine a efektívny priebehu stretnutia.

© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data