Aktuality

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Aktuality

IMS Granvia Operation a.s.

Publikováno: 14.7.2016 21:30:23

Granvia Operation a.s úspešne absolvovala kontrolný audit SGS a s mojou pokračujúcou konzultačnou podporou začala prípravu na recertifikáciu svojho IMS. Recertifikácia IMS zahŕňajúceho subsystémy kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia, environmentu a sociálnej zodpovednosti podľa už novelizovaných štandardov EN 9001:2015 a ISO EN 14001:2015 je plánovaná na január 2017.

Do nového roku 2016 . . .

Publikováno: 8.7.2015 15:40:11

Máme tu nový rok 2016. 
Prajem Vám zo všetkého trošku a všetkého toľko koľko potrebujete.

A konkrétne?

Kto bude strážiť strážcov?

Publikováno: 7.1.2010 5:57:14

Quis custodiet ipsos custodes?

Večná to otázka.

Bez kontroly to nepôjde. Ale koľko kontrol(y) je optimum?

Ráčte vstúpiť - www.cupka.sk

Publikováno: 18.12.2009 13:41:43

Dnes uzrela svetlo sveta moja nová www stránka. Mám z nej úprimnú radosť. Ďakujem kolegom zo SE-MO Data a grafikovi, ktorí boli pri tom a pomáhali ju „rozdýchať“. Nevznikla zo dňa na deň.  Vecnú náplň budem upravovať a dopĺňať osobne a privítam aj Vaše odozvy a názory.

1
© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data