Moderovanie

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Moderovanie

Latinské „moderate“ znamená "stanoviť spôsoby, pravidlá alebo hranice". Jedná sa
o štruktúrovaný a prevažne direktívny štýl vedenia komunikácie v skupine. Plánovanie, príprava,
vedenie a usmerňovanie komunikácie je zamerané na splnenie dopredu určeného
cieľa stretnutia.

Stretnutie vedie moderátor znalý problematiky. Často zasahuje vecne, vnáša do komunikácie
svoj obsah a nedovolí účastníkom prekročiť definovaný rámec a cieľ stretnutia. 

Pri praktickej príprave stretnutia je vhodné počítať s oboma štýlmi a voliť vzhľadom na typ stretnutia primeraný
pomer moderovania a facilitácie. Vhodné striedanie štýlov udržuje dynamiku komunikácie v skupine
a efektívny priebehu stretnutia.
 

 

 

© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data