Tréningy

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Tréningy

Latinské „educatio“ znamená „výchova“. Tréning patrí do skupiny vzdelávacích techník vychádzajúcich z princípov andragogiky. Jedná sa o projektovanú a štruktúrovanú vzdelávaciu aktivitu s definovaným vzdelávacím cieľom, cieľovou skupinou, priebehom a obsahom. Tréning tvorí nedeliteľnú súčasť vzdelávacieho procesu. Vychádza z analýzy vzdelávacích potrieb, jeho priebeh je monitorovaný a po ukončení vyhodnotený včítane hodnotenia spokojnosti relevantných zainteresovaných strán (klient, lektor, účastníci).

Tréning ad hoc
Tréning ako súčasť projektu
Tréning vstupný - motivačný
Tréning k dosiahnutiu stanovenej odbornosti a kompetentnosti
Tréning simulačný
Tréning udržiavací

© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data